ร่วมเชิดชูและศึกษาความเป็นมา “ทำไมถึงตั้งชื่อว่า “แม่มะลิ”

ร่วมเชิดชูและศึกษาความเป็นมา “ทำไมถึงตั้งชื่อว่า “แม่มะลิ” และใครเป็นผู้ค้นพบพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย”

ร่วมเชิดชูและศึกษาความเป็นมา “ทำไมถึงตั้งชื่อว่า “แม่มะลิ” และใครเป็นผู้ค้นพบพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย”

เนื่องในโอกาสอายุครบ 93 ปี ดร.สุนทร สีหะเนิน ทางบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ชั้นนำภายใต้แบรนด์ “ข้าวตราฉัตร” จัดทำหนังสือ “แม่มะลิ ” สุดยอดข้าวไทย ผลงานชิ้นเอกของ ดร. สุนทร สีหะเนิน ผู้ค้นพบ “พันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งเชิดชูบุคคลสำคัญของชาติ ว่าทำไมถึงตั้งชื่อ “แม่มะลิ” และพบพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย” ตั้งแต่เมื่อไร? มาร่วมค้นหาคำตอบกันได้ที่ http://khaotrachat.com/maemalibook.aspx