ลาวีต้าคลีนิก

ตรุษจีนปีนี้ La Vita Clinic ขอมอบอั่งเปา

ตรุษจีนปีนี้ La Vita Clinic ขอมอบอั่งเปา

Happy Chinese New Year 2017 ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี่ ฮวดไช้ เงินทองไหลมาเทมา ตรุษจีนปีนี้ La Vita Clinic ขอมอบอั่งเปา เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ มูลค่า 4,900 บาทฟรี! นัดหมายล่วงหน้าโทร 02-246-8165 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/Lavitabeauty