ลูกนํ้า

เด็กไทยจิตอาสา ร่วมส่งเสริมชุมชนเลี้ยงปลาหางนกยูง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ลดปัญหาไข้เลือดออก

เด็กไทยจิตอาสา ร่วมส่งเสริมชุมชนเลี้ยงปลาหางนกยูง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ลดปัญหาไข้เลือดออก

ในฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้ เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งโรคยอดฮิตที่ต้องระวังเป็นพิเศษคงหนีไม่พ้น “โรคไข้เลือดออก” โรคร้ายที่มียุงร้ายเป็นพาหะ อันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ “ไข้เลือดออก” เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้นอย่าง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับโรคนี้มาก เพราะโรคไข้เลือดออก ยังไม่มีวิธีการรักษาอย่างแน่ชัด เป็นเพียงการประคับประคองอย่างใกล้ชิด โดยการเฝ้าระวังภาวะช็อกและเลือดออก ดังนั้นในช่วงเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน จะมีผู้คนป่วยเป็นไข้เลือดออกจำนวนมาก เฉลี่ยปีละ 100,000 คน ดังนั้นทุกประเทศจึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์ป้องกันการเกิดไข้เลือดออกอย่างมาก ล่าสุด เด็กไทยหัวใจจิตอาสา “น้องพีท-อรณ ยนตรรักษ์” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนานาชาติฮาโรว์ ประธานกลุ่มจิตอาสา The Lion Heart Society ผุดไอเดียเก๋คืนสู่สังคม ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยการส่งเสริมให้ชุมชนเลี้ยงปลาหางนกยุง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย น้องพีท-อรณ ยนตรรักษ์” เล่าว่า ผมเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะปลาหางนกยูง เพราะเป็นปลาขนาดเล็กที่มีสีสวยโดยเฉพาะตัวผู้ที่หางยาว มีลวดลาย และสีสันสวยมาก นอกจากนี้ยังเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ทน เลี้ยงที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องดูแลมากมาย จนเมื่อช่วงปลายปี […]