ลูมิน่า เน็ตเวิร์กส์

ลูมิน่า เน็ตเวิร์กส์ บุกตลาดเครือข่ายระบบ SDN

ลูมิน่า เน็ตเวิร์กส์ บุกตลาดเครือข่ายระบบ SDN

ลูมิน่า เน็ตเวิร์กส์ (Lumina Networks) ประกาศเปิดตัวรุกตลาดระบบเครือข่ายที่กำหนดการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ หรือ software-defined networking (SDN) ด้วยสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ผสานระบบควบคุมการทำงานเครือข่ายแบบ SDN จากโบรเคด คอมมิวนิเคชั่นส์ ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นที่มาของโซลูชั่นระบบควบคุมการทำงานเครือข่ายแบบ SDN (ทำงานผ่าน SDN Controller) ชั้นนำที่ทำงานด้วยเทคโนโลยีของ OpenDaylight™ นำโดยทีมวิศวกรซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายชั้นหัวกะทิและรวมไปถึงลูกค้ารายสำคัญๆ ระดับผู้ให้บริการรายใหญ่ของโลกจากโบรเคด โดยระบบควบคุมการทำงานเครือข่าย SDN (SDN Controller) แอพพลิเคชั่นต่างๆและการพัฒนาระบบเครือข่าย Network Development Services (NetDev) ทำให้ลูมิน่า เน็ตเวิร์คสามารถพัฒนาระบบควบคุมเครือข่ายที่กำหนดการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ (Software-defined Networking Solution) ที่ไม่ผูกติดกับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อใดๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้งานในระบบเครือข่ายจริงๆ ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่เครือข่ายที่กำหนดการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ หรือ Software-defined Networking (SDN) นั้นสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและยังดำรงไว้ซึ่งความพึงพอใจในการใช้งานสำหรับลูกค้าขององค์กร แต่การเปลื่ยนจากการจัดการเครือข่ายแบบเดิมๆ หรือเปลื่ยนจากฮาร์ดแวร์มาเป็นซอฟท์แวร์นั้นยังเต็มไปด้วยความซับซ้อน ซึ่งเกิดจากที่องค์กรต้องการที่จะเป็นอิสระจากการผูกติดอุปกรณ์จากผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่ายต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้จึงกลายเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับผู้ให้บริการในการหยิบจับเอาเทคโนโลยีที่ทดลองอยู่ในห้องทดลองมาใช้งานกับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง ซึ่งเทคโนโลยีเครือข่ายที่เป็นระบบเปิด (Open Source) นี้สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ด้วย OpenDaylight […]