วช

วช. เชิญชวนร่วม งานวันนักประดิษฐ์ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560

วช. เชิญชวนร่วม งานวันนักประดิษฐ์ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560

วันนักประดิษฐ์ (Thailand Inventors’ Day) เป็นกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลกและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ได้กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันนักประดิษฐ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ———————————————————– วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30-17.30 น. ณ Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม :พลังสร้างความมั่นคง สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ไฮไลท์ ที่น่าสนใจภายในงาน – ภายในงานยังคับคั่งไปด้วยการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ […]

วันนักประดิษฐ์ 2560 (Thailand Inventors’ Day 2017)

วันนักประดิษฐ์ 2560 (Thailand Inventors’ Day 2017)

วันนักประดิษฐ์ (Thailand Inventors’Day) เป็นกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงประวัติศาสตร์ของการ จดทะเบียนและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ กังหันน้ำชัยพัฒนา แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรใน พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลกและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ได้กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันนักประดิษฐ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 กำหนดขึ้นภายใต้หัวข้อ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : พลังสร้างความมั่นคง สู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เริ่มเวลา 9.30-17.30 น. (เข้าชมฟรี) กิจกรรมภายในงาน – นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” […]

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดแถลงข่าว งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดแถลงข่าว งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ” พร้อมประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานงานแถลงข่าว ภายในงาน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ กว่า 40 ผลงาน ร่วมจัดแสดง วันแถลงข่าว : วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น. สถานที่ : ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 กำหนดการ 13.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน 14.00 น. กล่าวเปิดงานแถลงข่าว – […]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่โดดเด่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

เริ่มแล้ว!! งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo2016)

เริ่มแล้ว!! งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559  (Thailand Research Expo2016)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo2016)จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (Research for Development Country Toward Stability, Prosperity and Sustainability) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559  (Thailand Research Expo 2016)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559(Thailand Research Expo2016)” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (Research for Development Country Toward Stability, Prosperity and Sustainability) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 แวะมาชมงานได้ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

“หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว” วช. เตรียมโชว์สุดยอดงานวิจัยเพื่อคนไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

“หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว” วช. เตรียมโชว์สุดยอดงานวิจัยเพื่อคนไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

ก้าวสู่ปีที่ 11 สำหรับงานใหญ่ประจำปีที่ทุกคนรอคอยเพื่ออัพเดทผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ จากนักวิจัยไทย ซึ่งปีนี้ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559” หรือThailand Research Expo 2016 โดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (Research for Development Country Toward Stability, Prosperity and Sustainability) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ปีนี้ขนทัพงานวิจัยในระบบทั่วประเทศนับพันผลงานจาก 9 กลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมมาจัดแสดงระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ […]

วช. แถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”

วช. แถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”

วช. แถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโลตัส 1 – 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดย นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ เลขาธิการ วช. เปิดเผยว่า มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) เป็นกิจกรรมสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2549 และจัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ […]

วช.ขอเชิญร่วมงานแถลข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559

วช.ขอเชิญร่วมงานแถลข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดงานแถลงข่าว มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 Thailand Research Expo 2016 นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในงานแถลงข่าว โดยมีไฮไลท์ เสวนาเรื่อง “ พลังขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” โดยคณะนักวิจัยคับคั่ง อาทิ ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ดร.อาณัติ ดีพัฒนา และพบกับผลงานวิจัยกว่า 20 ผลงานจัดแสดงภายในงาน อาทิ งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง + ย่อม ได้แก่ สวิทช์อัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์เสื่อกก งานวิจัยเพื่อสุขภาพ การแพทย์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ แผ่นแปะผิวหนังใบบัวบก เครื่องช่วยกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง รถสามล้อนั่งขับสำหรับผู้พิการ งานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้แก่ โครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองให้น่าอยู่ร่วมกับเครือข่ายขยายแนวคิดตามแนวพระราชดำริ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม […]

วช.ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ชวนคนไทยช้อป ชิม ชม ช้อปปิ้ง ในงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ชูสินค้าไฮไลท์ “กระเป๋าหญ้าแฝก” ใบเดียวในโลก

วช.ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ชวนคนไทยช้อป ชิม ชม  ช้อปปิ้ง ในงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ชูสินค้าไฮไลท์ “กระเป๋าหญ้าแฝก” ใบเดียวในโลก

ถือเป็นมหกรรมระดับชาติที่คนไทยทั้งประเทศจะพลาดไม่ได้จริงๆ เมื่อ คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสานกำลังอย่างแข็งขันกับ กระทรวงพลังงาน แถลงข่าวจัดงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” โดยมี นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานคณะกรรมการการดำเนินงานตลาด คลองผดุงเกษม นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) และ ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมแถลงข่าว ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ในวันงานกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 5-27 มีนาคม 2559 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะได้นำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์พร้อมขาย มาจัดแสดง กว่า 100 ผลงานมาให้ทุกคนได้ชม ชิม ช้อป กันให้กระจายในราคาย่อมเยา ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการใช้พื้นที่บริเวณ คลองผดุงกรุงเกษมเปิดเป็นพื้นที่ค้าขาย สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย โดยเน้นส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์และบริการของขายในด้านต่างๆ นางสาวสุกัญญา […]