วปอ.2550 จัดงานเสวนา น้ำน้อย แพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง

ภาพข่าว : วปอ.2550 จัดงานเสวนา “น้ำน้อย แพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง”

ภาพข่าว : วปอ.2550 จัดงานเสวนา “น้ำน้อย แพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง”

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ในฐานะประธานคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 2550 หรือ วปอ.รุ่น 2550 จัดงานเสวนา “น้ำน้อย แพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำของประเทศเข้าร่วมเสวนา อาทิ ชวลิต จันทรรัตน์, ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์, เจริญ ภัสระ, วิทยา ฉายสุวรรณ และกิตติ สิงหาปัดดำเนินรายการ พร้อมด้วยโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ และบุษบา จิราธิวัฒน์ ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนหลักในโอกาสนี้ ได้ร่วมแสดงพลังลดการใช้น้ำ 20% ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ เมื่อเร็วๆนี้ ………………………………………… รายชื่อเรียงตามลำดับจากซ้ายไปขวา 1. คุณโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ 2. คุณวิทยา ฉายสุวรรณ 3. คุณชวลิต จันทรรัตน์ 4. คุณกิตติ สิงหาปัด 5. ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ […]