วัดป้อมใหญ่

TNP จัดกิจกรรม CSR “๓๙ ราชพฤกษ์…น้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙”

TNP จัดกิจกรรม CSR “๓๙ ราชพฤกษ์…น้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙”

บมจ.ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ หรือ TNP ร่วมกันทำกิจกรรม CSR “๓๙ ราชพฤกษ์…น้อมรำลึกรัชกาลที่ ๙” พระองค์ผู้เป็นแบบอย่างในการรักต้นไม้รักป่า ก้าวตามรอยเท้าพ่อ นำโดย ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต ผู้อำนวยการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน ๓๙ ต้น บริเวณโดยรอบอุโบสถ ณ วัดป้อมใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา