วันพิราลัย

มบส. เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดงานวันคล้ายวันพิราลัย 2560

มบส. เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดงานวันคล้ายวันพิราลัย 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 14, 18 – 19 และ 28 – 29 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาสักการะ การเดินเพื่อสุขภาพ การจัดนิทรรศการ “150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน สู่บุคคลสำคัญของโลก จาก UNESCO” การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงความสามารถของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การประกวดต่างๆ อาทิ ดนตรีไทย วงโยธวาทิต ขับร้องเพลง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันทางวิชาการต่างๆ เช่น การแข่งขันตอบคำถามทางเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้มีคุณูปการต่อประเทศหลายประการทั้งด้านส่งเสริมสันติวัฒนธรรม การสร้างความยอมรับจากนานาชาติ และการวางรากฐานความเจริญให้แก่ประเทศ ในช่วงเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานคล้ายวันพิราลัยในวันที่ […]