วิกฤตทางธุรกิจ

สมาคมการตลาดฯ เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด “The CMO Academy รุ่นที่ 4”

สมาคมการตลาดฯ เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด “The CMO Academy รุ่นที่ 4”

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด The CMO Academy (CMO) รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็น Certificate Program หลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับนักการตลาดให้ก้าวไกลกว่ามืออาชีพ เพิ่มศักยภาพทางความคิดและกลยุทธ์ตลาดที่เหนือกว่า ให้สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทางธุรกิจ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากสุดยอดนักธุรกิจและนักการตลาดระดับแนวหน้าของไทย ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ เคล็ดลับ และเติมกลยุทธ์ใหม่ๆ อาทิ กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ จาก SCB, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน จาก เซเรบอส, มนูญ สรรค์คุณากร, ดร.ศิริกุล เลากัยกุล และ ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ จาก บุญรอด บริวเวอรี่ หลักสูตร The CMO Academy จัดอบรม ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีการสัมนาในประเทศ ทุกวันศุกร์ เป็นเวลา 10 วัน […]