วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข

เปิดงานนิทรรศการ Made by Paris?

เปิดงานนิทรรศการ Made by Paris?

ฯพณฯ มร. ฟรานซิสกู วาช ปาตตู (กลาง) เอกอัครราชทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “Made by Paris?” การจัดแสดงผลงานด้านศิลปะเดี่ยวครั้งแรกของ วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข (ที่ 2 จากขวา) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ภายในงานได้รับเกียรติจาก มร. โจเอล โคเฮน (ซ้าย) ผู้อำนวยการ แอดเลอร์ ศุภโชค แกลอรี่ คุณยาจิตร ยุวบูรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) และมิสอาร์มิลล์ โคเฮน (ขวา) ผู้อำนวยการ แอดเลอร์ ศุภโชค แกลอรี่ ร่วมงาน ณ แอดเลอร์ ศุภโชค แกลอรี่ นิทรรศการ “Made by Paris?” ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ศิลปินได้รับเลือกให้ไปในพำนักที่ Cite Internationale des […]

นิทรรศการ “Made by Paris?” โดย วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข

นิทรรศการ “Made by Paris?” โดย วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการ “Made by Paris?” โดย วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ที่จะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2559 ณ แอดเลอร์ ศุภโชค แกลอรี่ นิทรรศการ “Made by Paris?” ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ศิลปินได้รับเลือกให้ไปในพำนักที่ Cite Internationale des Arts กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ใช้เวลาศึกษา สังเกตการณ์ รวบรวมข้อมูลโดยเน้นด้านศิลปะร่วมสมัย การออกแบบและแฟชั่น วิชระวิชญ์ เก็บเอาวิถีการดำรงชีวิต บรรยากาศ ความเคลื่อนไหวในปารีสมาสร้างสรรค์ถ่ายทอดเป็นนิทรรศการ “Made by Paris?” โดยเนื้อหาหลัก แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ Imaginary Map แผนที่ในจินตนาการ รูปแบบสื่อผสม collage […]