วิถีชีวิตและเศรษฐกิจดิจิตอลในศตวรรษที่ 21

ครั้งแรกในไทย คณะวิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัคร ป.ตรี CIE :วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

ครั้งแรกในไทย คณะวิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัคร ป.ตรี CIE :วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

สร้างความฮือฮา…ครั้งแรกในประเทศไทยที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดหลักสูตรระดับโลก CIE..หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering : CIE) ข่าวดีสำหรับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักคอมพิวเตอร์ ก้าวไกลสุดล้ำไปกับโลกอนาคต ขอเชิญชวนนักศึกษาข้าเรียนระดับปริญญาตรี วศ.บ. เปิดรับสมัครวันนี้ – 13 มี.ค.59 และประกาศผลสอบ 16 มี.ค.59 กำหนดเปิดการเรียน สิงหาคม 59 รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา ประธานหลักสูตร ป.ตรีวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering : CIE) คณะวิศวกรรมศษสตร์ สจล.กล่าวว่า ขณะที่นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์มีบทบาทสูงยิ่งในวิถีชีวิตประจำวัน การดำเนินธุรกิจทุกแขนง การสื่อสาร สังคมและเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงจำเป็นที่ประเทศไทยเราต้องพัฒนาบุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์ระดับโลก คณะวิศวลาดกระบัง จึงได้เปิดหลักสูตร ป.ตรีวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering : CIE) เป็นหลักสูตรมาตรฐานโลกที่สนับสนุนวิชาชีพที่มีอนาคตก้าวหน้า รองรับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 โดยการผสมผสานรากฐานของวิชาการประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เน้นการทำโครงงานและปฏิบัติจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่มืออาชีพวันนี้จำเป็นต้องมี ตั้งแต่แนวความคิดแรงผลักดันสู่นวัตกรรม […]