วิทยาลัยนานาชาติ

MR. BUNNECHANNนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯจากประเทศกัมพูชา

MR. BUNNECHANNนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯจากประเทศกัมพูชา

“นักเรียนทุน” ในต่างประเทศ อาจเป็นความใฝ่ฝันของนักศึกษาหลายๆ คน ที่อยากได้รับโอกาสดี สักครั้งในสถาบันการศึกษาที่ตนเองใฝ่ฝันและอยากเข้าไปศึกษาแน่นอนที่สุดการได้รับทุนการศึกษาสมัยนี้มี หลากหลายช่องทางจากองค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุน ด้วยเหตุผลของทุนแต่ละประเภทไป เพราะ ทุนการศึกษาสามารถเติมเต็มและเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อจบการศึกษาไป วันนี้จะพามารู้จัก MR. BUNNECHANNเป็นนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการพระราชทานความ ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)ประสบความสำเร็จบนเส้นทางการศึกษา บวกกับฝีไม้ลายมือ อินเตอร์จริงๆ ทั้งเก่งเรียน เก่งกิจกรรม มีความคล่องตัวสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบัน กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ MR. BUNNEเล่าให้ฟังว่า ผมรู้สึกดีใจ ปลาบปลื้มปิติ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อย่างหาที่สุดมิได้ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่ได้ให้โอกาส ทางการศึกษาแก่ผม โดยสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาที่ปรารถนาอยากศึกษาต่อใน ต่างประเทศสำหรับทุนพระราชทานนี้ ได้ช่วยสนับสนุนทั้งเรื่องของที่พักอาศัย อุปกรณ์ทางการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่อเดือนอีกด้วยครับซึ่งผมถือว่าได้รับโอกาสที่ดีมาก ทำให้ชีวิตบนเส้นทางการศึกษาที่นี้ได้ เหมือนคนอื่นๆ ที่ได้รับโอกาสเฉพาะผมเองเป็นคนกัมพูชาได้เข้ามาศึกษาต่อในต่างประเทศ คือประเทศไทย ผมมีความประทับใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ […]

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ปิ๊งไอเดียออกแบบฟอร์มภาษีศุลกากรด้วยโปรแกรม SAP

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ปิ๊งไอเดียออกแบบฟอร์มภาษีศุลกากรด้วยโปรแกรม SAP

ผลงานวิจัย เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนการออกแบบฟอร์มภาษีศุลกากรโดยการลดขั้นตอนการวางรหัสศุลกากรผลงานของ MR. Bunne Channนักศึกษาต่างชาติ จากประเทศกัมพูชา เข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) มีอาจารย์อัจฉรียา รอบกิจเป็นที่ปรึกษาการันตรีรับรางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มจพ. ประจำปี 2561จัดโดยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE)วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับคำถามว่า เราจะทำให้กระบวนการนี้ง่ายและรวดเร็วขึ้นได้อย่างไรงานวิจัยชิ้นนี้มีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานและเวลาโดยการเชื่อมโยงระหว่าง SAP และ Microsoft Access โดยแฟ้มข้อความ notepad โดยอัตโนมัติ ลักษณะเด่นเป็นการพัฒนาระบบโปรแกรมทั้งฮาร์ดแวร์ (Hardware)และซอฟต์แวร์ (Software) และสามารถพัฒนาเพื่อทำภารกิจระหว่าง SAP และ Microsoft access ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเข้าและออกของไฟล์ด้วยข้อความโดยอัตโนมัติกระบวนการที่ได้พัฒนามีความเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนเหมือนวิธีเดิม ผู้ใช้งานสามารถประหยัดเวลาได้มากกว่าระบบเดิม แนวคิดและความเป็นมาของงานวิจัยชิ้นนี้เมื่อช่วงต้นปีพ. ศ. 2560มีผู้ทำวิจัยที่เป็นอดีตนักศึกษาสหกิจศึกษาได้เขียนและนำโครงการที่สามารถแก้ปัญหาในการจับคู่รหัสศุลกากรได้โดยใช้ Microsoft เพื่อเข้าถึง SAP ฐานข้อมูลทางด้านเทคนิคของบริษัท และ Iximple ฐานข้อมูลศุลกากรไทย กระบวนการดังกล่าวเริ่มจากการส่งข้อมูลการจัดส่งออกไปยังtextไฟล์แล้วนำเข้าไฟล์ดังกล่าวเพื่อใช้งานในMicrosoft Accessเพื่อแทรกโค้ดศุลกากรเข้าไป หลังจากนั้นไฟล์จะถูกนำออกและใช้ในโปรแกรม เมื่อได้ศึกษาข้อมูลจึงได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้กระบวนการทำงานนั้นสะดวก เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนเหมือนวิธีเดิม ผู้ใช้งานสามารถประหยัดเวลาเมื่อนำกระบวนการใหม่มาใช้ นอกจากนี้ยังสามารถลดปัญหาเกิดจากความผิดพลาดของคน (Human Error) อันเนื่องมาจากขั้นตอนที่น้อยลงในกระบวนการนี้ หลังจากเปรียบเทียบขั้นตอนก่อนหน้าและขั้นตอนใหม่เราพบว่าขั้นตอน 5 […]

UMI GROUP จับมือ BUI ร่วมลงนาม MOU พร้อมผนึกกำลังจัดแข่งขันนักการตลาดรุ่นใหม่

UMI GROUP จับมือ BUI ร่วมลงนาม MOU พร้อมผนึกกำลังจัดแข่งขันนักการตลาดรุ่นใหม่

นางสาวปวริศา เพ็ญชาติ กรรมการบริหารฝ่ายส่งเสริมการขาย พร้อมด้วยนายวริษฐ์ แสนสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและวางแผน บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI Group กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส และรองศาสตราจารย์ ดร.ไมเคิล ฟอห์ล คณบดีหลักสูตรนานาชาติ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ BUI ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา การจัดโครงการประกวดแผนการตลาด ตลอดจนการสนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมกันนี้ ทาง UMI Group ได้ผนึกกำลังกับสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดทำโครงการประกวดแผนการตลาด “The Apprentice 2018” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด โดยการศึกษาวิเคราะห์ตลาดและธุรกิจกระเบื้อง เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจากโจทย์จริง พร้อมทั้งสกัดไอเดียสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดทำแผนการตลาด โดยมีการตัดสินและมอบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 – 5 รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท และรางวัลตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ–ฮ่องกงสนับสนุนโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย จำนวน 5 ที่นั่ง […]

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานประจำปีครั้งที่ 3 พร้อมทั้งจัดการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย-ภาษาจีน และการแข่งขันความรู้และทักษะทางธุรกิจ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานประจำปีครั้งที่ 3 พร้อมทั้งจัดการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย-ภาษาจีน และการแข่งขันความรู้และทักษะทางธุรกิจ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อเร็วๆนี้(13 ม.ค. 2559)วิทยาลัยนานาชาติ มาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำโดย ผศ.ดร. อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดงานวันวิชาการวิทยาลัยนานาชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถด้านภาษาและธุรกิจซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยภายในงานมีการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Creativity and Innovation in the 21st Century” และภาษาจีน ในหัวข้อ “40ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน” และการแข่งขันความรู้และทักษะทางธุรกิจ โดยในปีนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมทั่วภาคเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โดยสรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.อติกานต์ ตันติศักดิ์ จาก โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ น.ส.ชลิศา รักศิลปกิจ จาก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ น.ส.แพรวพรรณ ธรรณกุล จาก […]