วิทยาลัยสารพัดช่าง

นิปปอนเพนต์ร่วมจัดการแข่งขันทักษะฝีมือยานยนต์ T-TEP ครั้งที่ 22

นิปปอนเพนต์ร่วมจัดการแข่งขันทักษะฝีมือยานยนต์ T-TEP ครั้งที่ 22

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ ร่วมสนับสนุนและจัดการแข่งขันทักษะฝีมือนักศึกษาด้านยานยนต์ (T-TEP) ครั้งที่ 22 พร้อมแสดงความยินดีแก่ นายชัยณรงค์ มาตรา นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ผู้ชนะเลิศประเภทช่างเทคนิค ช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ โดยมี น.ส.คมคาย ธมะสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะอาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์จากวิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ ร่วมงานด้วย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เมื่อเร็วๆ นี้