วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย “5 เหตุผลอาหารเสริม – เครื่องสำอางผิดกม.ยังขายผ่านสื่อออนไลน์ได้”

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ “ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์” สำรวจระหว่างวันที่ 3 ถึง 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,179 คน ปัจจุบันมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมบำรุงร่างกาย ครีมบำรุงผิว ครีมทำให้ผิวขาว และยาลดความอ้วน เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้มักมีการโฆษณาว่าทำจากวัตถุดิบมีคุณภาพ มีสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และได้รับการรับรองหรือมีเลขทะเบียนจากหน่วยงานอย่างถูกต้อง รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการนำเอาดารานักร้องนักแสดงหรือผู้มีชื่อเสียงในสังคมมาโฆษณาเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ แต่จากกระแสข่าวการจับกุมผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางรายใหญ่ที่มีการกระทำผิดกฎหมายซึ่งมีการสร้างความน่าเชื่อถือหลอกลวงให้ผู้บริโภคหลงเชื่อด้วยการนำเอาดารานักร้องนักแสดงหรือผู้มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากมาทำการโฆษณา และนำไปสู่การดำเนินการจับกุมแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางที่กระทำผิดกฎหมายต่างๆ เช่น หลอกลวง/อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ไม่มีคุณภาพ/ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนประกอบไม่ตรงกับฉลาก มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายกับสุขภาพ ไม่มีเลขทะเบียน อ.ย./มีเลขทะเบียน อ.ย. ปลอม เป็นต้น ของเจ้าหน้าที่จึงกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ ผู้คนในสังคมได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางที่จำหน่ายกันอย่างแพร่หลายนั้นมีความปลอดภัยหรือไม่ รวมถึงแสดงความห่วงใยและตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพและกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันผู้คนส่วนหนึ่งก็แสดงความกังวลในกรณีที่มีดารานักร้องนักแสดงจำนวนมากที่มาโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางต่างๆ ว่าอาจจะส่งผลให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายได้พร้อมทั้งเรียกร้องให้ดารานักร้องนักแสดงเพิ่มความรับผิดชอบในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนทำการโฆษณา จากประเด็นดังกล่าว สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นเพศหญิงร้อยละ […]

วทส.-สถาบันการบินเอเซีย เซ็น MOU พัฒนางานด้านวิชาการ

วทส.-สถาบันการบินเอเซีย เซ็น MOU พัฒนางานด้านวิชาการ

อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ซ้าย) และพลอากาศเอก อนิรุท กิตติรัต ผู้อำนวยการสถาบันการบินเอเซีย (Asia Aviation Academy) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และการประชุมพัฒนาการใช้สนามบิน จังหวัดราชบุรี เพื่อการศึกษาและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม 9206 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำลังเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน สมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุด หรือ http://www.siamtechu.net/apply-online.php

วทส. ชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายอินเทอร์เน็ตไทยในเวทีโลก

วทส. ชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายอินเทอร์เน็ตไทยในเวทีโลก

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส.) กระตุ้นคนไทยร่วมเป็นสมาชิกไอซ็อกไทยแลนด์ หรือสมาคมอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย (Internet Society Thailand) คู่ขนานไปกับการเติบโตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นพลังผลักดันให้ไทยมีบทบาทในนโยบายอินเทอร์เน็ตโลก อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวว่า Internet Society หรือ ISOC (ไอซ็อก) เป็นองค์กรความร่วมมือและประสานงานของสมาชิกอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ถือเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรและมีนโยบายสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการศึกษาและงานวิจัย รวมทั้งทำหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป นอกจากนี้ ISOC ยังทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในอินเทอร์เน็ต โดยมีคณะทำงานอาสาสมัครร่วมวางแนวทางพัฒนาอินเทอร์เน็ตให้สมาชิกถือปฏิบัติ แต่ไม่มีหน้าที่ดูแลหรือควบคุมการบริหารเครือข่าย ซึ่งส่วนใหญ่ร่วมกันพิจารณานโยบายผ่านองค์กรต่างๆ เช่น Internet Governance Forum (IGF) หรือ The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) เป็นต้น ที่ผ่านมา สมาคมอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย (Internet Society Thailand) หรือ ISOC Thailand มีการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของสถานศึกษาเป็นหลัก เน้นการพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเครือข่าย […]

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศกัมพูชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศกัมพูชา

อ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เดินทางไปกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้หารือร่วมกับประธานสมาคมอุดมศึกษาและผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา พร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International University หรือ PPIU) เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559

วทส. ร่วมงานสัมมนาสื่อมวลชน“การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”

วทส. ร่วมงานสัมมนาสื่อมวลชน“การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”

ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดี คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส.) นายวิทวัส ชัยปาณี นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และดร.ศิริศักดิ์ นันทเสน (ติ๊ก ชีโร่) ร่วมงานสัมมนาสื่อมวลชน “การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม” ในหัวข้อ “ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นจัดโดย สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และชมรมผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสัมมนาโดย ดร.ภูวนารถ คุณผลิน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โชว์รถพลังงานแสงอาทิตย์ในงาน “ฮอมแฮง..แป๋งโลกงาม”

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โชว์รถพลังงานแสงอาทิตย์ในงาน “ฮอมแฮง..แป๋งโลกงาม”

นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชมบูธแสดงรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-1 ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ซึ่งเป็นคันแรกและคันเดียวของไทยที่มีโอกาสไปร่วมแข่งขัน World Solar Challenge 2015 ประเทศออสเตรเลีย ในงาน “ฮอมแฮง..แป๋งโลกงาม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมี อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ๕ มิ.ย.๕๙”

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ๕ มิ.ย.๕๙”

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และชมรมผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวการจัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ๕ มิ.ย.๕๙” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนการสร้างวินัยให้คนในชาติรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

อบรมฟรีหลักสูตรธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

อบรมฟรีหลักสูตรธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดอบรมฟรีโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2558หลักสูตรธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 เนื้อหาหลักสูตร อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การบริหารจัดการด้านการตลาด กลยุทธ์การขาย การจัดการด้านการผลิตและบุคลากร ฯลฯ รับจำนวนจำกัด 40 คน สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียด โทร.0-2878-5000 ต่อ 5029 www.ubi.siamtechu.net