วิศวกรรมศาสตร์

งาน CHULA ISE OPEN HOUSE 2016 เปิดบ้าน Chula ISE (International School of Engineering)

งาน CHULA ISE OPEN HOUSE 2016 เปิดบ้าน Chula ISE (International School of Engineering)

นิทรรศการที่จะตอบข้อทุกสงสัยของน้องๆ ม.ต้น ม.ปลาย ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับงานวิศวกรรม และการเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ….ลงทะเบียนที่ http://www.ise.eng.chula.ac.th/web/openhouse16 หมดเขตลงทะเบียนออนไลน์วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 พิเศษ ! สำหรับผู้ลงทะเบียน 800 ท่านแรก รับไปเลยเสื้อยืดที่ออกแบบโดยพี่ๆนิสิต ISE *

จุฬาฯ จับมือ Warwick เปิดหลักสูตรป.โทอินเตอร์แบบ Dual Degree สาขาการจัดการด้านวิศวกรรม

จุฬาฯ จับมือ  Warwick เปิดหลักสูตรป.โทอินเตอร์แบบ Dual Degree สาขาการจัดการด้านวิศวกรรม

จุฬาฯ จับมือ Warwick เปิดหลักสูตรป.โทอินเตอร์แบบ Dual Degree สาขาการจัดการด้านวิศวกรรม ปั้นวิศวกรไทยเป็นผู้บริหารมืออาชีพ พร้อมให้ทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต (Regional Centre for Manufacturing System Engineering, RCMSE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ University of Warwick หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอน การให้คำปรึกษา และการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาโทอินเตอร์ Master of Engineering in Engineer Management มุ่งพัฒนาศักยภาพวิศวกรให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ หรือเป็นเจ้าของกิจการที่มีความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากเล็งเห็นว่า บนโลกที่ไร้พรมแดน ความรู้เป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดและสร้างโอกาสในการแข่งขันได้ การเรียนรู้เฉพาะด้านอาจไม่เพียงพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะในวิชาชีพใด รวมถึงผู้ที่เรียนจบในสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ การมีององค์ความรู้ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวที่ได้จากการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี จึงไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการขององค์กร การแสวงหาความรู้โดยการศึกษาต่อเพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง “ หลักสูตร Master of Engineering […]

พานาโซนิค มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558

พานาโซนิค มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย มอบทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2558” จำนวน 10 ทุน มูลค่ากว่า 1,350,000 บาท ให้กับนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณะอาจารย์ และผู้บริหารของพานาโซนิคเข้าร่วมแสดงความยินดี