วิศวกรรมอาหาร

คณะวิศวลาดกระบังจัดงาน “Food Engineering 4.0” สร้างมูลค่าเพิ่มให้ SME อาหาร

คณะวิศวลาดกระบังจัดงาน “Food Engineering 4.0”  สร้างมูลค่าเพิ่มให้ SME อาหาร

อีกความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมอาหารของไทย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานเปิดงาน “วิศวกรรมอาหาร 4.0 (Food Engineering 4.0)” จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมี SMEs ผู้ประกอบการอาหารเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอาหารที่ก้าวล้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าให้อาหารเมนูต่างๆ เช่น แกงเลียง แกงมัสหมั่น ด้วย เทคโนโลยีฟรีซดราย หรือการทำแห้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศ โดยไม่ทำลายเซลเนื้อเยื้อในอาหาร สามารถคืนรูป รส กลิ่น สี คงความสดและคุณค่าทางโภชนาการของผัก ผลไม้ และอาหารให้ยังคงคุณภาพ ตลอดจนประหยัดพลังงาน ค่าขนส่ง ช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารของไทยให้สามารถบริโภคได้ทุกที่ ทุกเวลา ขยายตลาดส่งออกได้กว้างขวางอีกด้วย ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ ผู้เชียวชาญและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นหนึ่งใน 5 อุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลมุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี แต่ที่ผ่านมาการลงทุนด้านวิจัยพัฒนายังมีน้อยเพียงร้อยละ […]

พันช์น้ำอ้อยเพื่อสุขภาพ…วิศวกรรมอาหารเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย

พันช์น้ำอ้อยเพื่อสุขภาพ…วิศวกรรมอาหารเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย

วิศวกรรมอาหาร หรือ Food Engineering กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่ตลาดประชาคมอาเซียน ตลาดและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทยนั้นมีมูลค่าปีละกว่า 1 แสนล้านบาท เฉพาะตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มมีมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้พัฒนาวิศวกรรมอาหาร เครื่องดื่มพันช์น้ำอ้อยโปรไบโอติกส์ (Sugar Cane Punch Probiotics) เป็นโมเดลของเครื่องดื่มไทยเพื่อสุขภาพ ที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในยุคที่คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ ในการสาธิตการแปรรูปเครื่องดื่มพันช์น้ำอ้อยหมักโปรไบโอติกส์ (Sugar Cane Punch Probiotics) แก่ผู้ประกอบการและผู้นำเกษตรกร ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล หนึ่งในทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.กล่าวว่า “ทีมงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยตัวดิฉัน, รศ. ดร.เฉลิมชาติ มานพ, ผศ. ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, อาจารย์สมัคร รักแม่ และ รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ รศ.กตัญญู หิรัญสมบูรณ์ จากวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล.ได้ร่วมกันพัฒนา พันช์น้ำอ้อยหมักโปรไบโอติกส์ (Sugar […]