วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวลาดกระบัง ลงนามความร่วมมือวิจัยกับ มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา

วิศวลาดกระบัง ลงนามความร่วมมือวิจัยกับ มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา

ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรมและไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ (The University of Maryland) แห่ง สหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์ อาชวานี เค.คุปตา (Ashwani K.Gupta)ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมลงนามความร่วมมือการทำวิจัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี (Komson Maleesee) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกล ผลักดันการศึกษาและความร่วมมือค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของสังคมและเศรษฐกิจในประเทศและภูมิภาค พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคการศึกษานานาประเทศด้วย มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ คอลเลจพาร์ค (University of Maryland, College Park) มักจะรู้จักในชื่อ “มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์” เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในเมืองคอลเลจพาร์ค รัฐแมรี่แลนด์ โดยอยู่ใกล้เมืองวอชิงตัน ดี.ซี. มหาวิทยาลัยก่อตั้งในปีค.ศ.1856 นับเป็นเวลากว่า 160 ปี โดดเด่นในงานวิชาการและงานวิจัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 36,000 คน โดยมีคณาจารย์ประมาณ 3,700 คน ความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างสองมหาวิทยาลัยของไทยและสหรัฐอเมริกา […]