วิศวกรรม 4.0 หรือ Engineering 4.0

วสท.เปิดตัวเตรียมจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 16-18 พ.ย.60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วสท.เปิดตัวเตรียมจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 16-18 พ.ย.60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สร้างความตื่นตัวให้คนไทยและวิศวกรไทยเตรียมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 จากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีใหม่ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และคลาวด์ IoT เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและธุรกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคต วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ฉลอง 74 ปีของการก่อตั้ง เตรียมจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560″ (National Engineering 2017) งานแสดงผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด วิศวกรรม 4.0 หรือ Engineering 4.0 กำหนดจัด 16 – 18 พ.ย. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมทั้งเชิญ 4 กูรูเปิดเวทีเสวนาเรื่อง “อนาคต Thailand 4.0 ภายใต้การลงทุน EEC สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S curve)” เปิดมุมมองของการลงทุนและพัฒนาในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มูลค่าลงทุนรวม 1.5 ล้านล้านบาท ซึ่งเปรียบเสมือน “สปริงบอร์ด” สู่ไทยแลนด์ […]