วิ่งสู้คลื่น

เดิน วิ่ง สมุทรปราการ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน 2015

เดิน วิ่ง สมุทรปราการ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน 2015

“วิ่งสู้คลื่น” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนายพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง สมุทรปราการ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ภายใต้แคมเปญ วิ่งสู้คลื่น ขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อให้เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรงจากการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร และประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ด้วยระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ไม่จำกัดอายุ/เพศ โดยทางกิจกรรมจะทำการมอบรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ให้กับโครงการปลูกต้นโกงกางและโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง(MOU) กับทางบ้านขุนสมุทรจีนและป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ