ศตวรรษที่ 21

ซัมซุง จัดเวิร์คช็อป “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ก้าวใหม่การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ซัมซุง จัดเวิร์คช็อป “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ก้าวใหม่การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

“การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ” คือหัวใจของการเรียนรู้ที่สำคัญประการหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ห้องเรียนแห่งอนาคต เพื่ออนาคตของเด็กไทย” ที่ ซัมซุง จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในงาน EDUCA 2015 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ให้กับคุณครูผู้สนใจนวัตกรรมการศึกษาใหม่ของซัมซุง จึงได้รับการออกแบบให้คุณครูที่เข้าร่วมงานกว่า 100 คน ได้ “เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ” ด้วยกระบวนการเรียนรู้ในแบบที่จะฝึกให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self Learner) และฝึกฝนทักษะการเป็น “โค้ช” หรือ “ที่ปรึกษา” (Teacher as Coach) ในการจัดอบรมครั้งนี้ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายแนวคิด “ต้นแบบห้องเรียนแห่งอนาคต” แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในโครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต โครงการเพื่อสังคมของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่ตลอด […]