ศตวรรษที่ 21 แล้วยังไง ทำไมต้อง New Learning Skills

ศตวรรษที่ 21 แล้วยังไง ทำไมต้อง New Learning Skills

ศตวรรษที่ 21 แล้วยังไง ทำไมต้อง New Learning Skills

ศตวรรษที่ 21 แล้วยังไง ทำไมต้อง New Learning Skills การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มีอิทธิพลต่อทุกสรรพสิ่งบนโลก ไม่เว้นแม้แต่วงการการศึกษา ทำไมเราจึงต้องให้ความสำคัญกับศตวรรษนี้มากจนถึงขั้นต้อง ‘ปฏิวัติความคิดและการเรียนรู้’ คงต้องไปฟังความคิดเห็นจากนักการศึกษา นักพัฒนาความรู้ที่คร่ำหวอดและสนใจประเด็นนี้อย่างจริงจังก่อนที่เราจะวิเคราะห์หลักการนำไปใช้ให้ ‘ถูกทาง’ และเกิดผลลัพธ์ที่ ‘ใช่’ ได้ผลจริง • “ต้องยอมรับว่า เด็กสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อน พวกเขามีความรู้มากมาย ความรู้วิ่งเข้าหาตัวเด็กตลอดเวลา ทำให้ระบบการศึกษาแบบเดิมๆ ที่มีอยู่ไม่สามารถทำให้เด็กๆสนใจได้อีกต่อไป จึงต้องเปลี่ยนเป็น Teach Less, Learn More เรียนรู้จากการลงมือทำจริง” ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม • “เราเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัวแล้ว ทุกๆวันจะมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นจำนวนมากมายมหาศาลและรวดเร็ว โลกในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ต้องการเด็กที่รู้เยอะ ท่องจำเก่ง แต่กลับคาดหวังให้เด็กสนุกกับการใฝ่รู้และต้องรู้ให้ได้ว่าจะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เขาสนใจเหล่านั้นได้อย่างไร ด้วยวิธีใด หรือที่เรียกว่า Learning Skills พร้อมกับมีทักษะการใช้ชีวิต หรือ Life Skill” นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ […]