ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

STA เดินหน้ารักษาความเป็นผู้นำตลาดยางพาราโลก

STA เดินหน้ารักษาความเป็นผู้นำตลาดยางพาราโลก

STA เดินหน้ารักษาความเป็นผู้นำตลาดยางพาราโลก ตั้งเป้าครองแชมป์มาร์เก็ตแชร์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำยางพาราของโลก มั่นใจดีมานด์พุ่ง แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ประกาศร่วมยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โชว์ยุทธศาสตร์องค์กร ‘The World’s Largest Green Rubber Company’ นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA) เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทฯมีเป้าหมายรักษาความเป็นผู้นำส่วนแบ่งการตลาดอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในตลาดโลก จากปีก่อนที่ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดที่ 12% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้งานยางพาราทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น โดย IRSG คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 12.9 ล้านตัน ซึ่งบริษัทมีศักยภาพในการผลิตสูงสุดด้วยจำนวนโรงงานมากถึง 35 แห่ง และมีศูนย์กลางการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมเพื่อรองรับดีมานด์จากทั่วทุกมุมโลก แผนการดำเนินงานในปีนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ขยายฐานลูกค้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้ถึง 2.9 ล้านตัน จากปีก่อนอยู่ที่ 2.4 ล้านตัน “ปัจจุบันบริษัทฯถือเป็นรายเดียวในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของโลก ที่ดำเนินธุรกิจยางพาราครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในปีที่ผ่านมาเราสามารถสร้างการเติบโตได้ถึง 33% ในขณะที่อุตสาหกรรมยางธรรมชาติทั่วโลกมีการเติบโตเพียง 3% หรือมีความต้องการยางธรรมชาติอยู่ที่ 12.5 […]