ศรีสะเกษ

พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านละทาย

นายอำเภอกันทรารมย์ ท่านชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการอำเภอกันทรารมย์ นางสมศรี ดวงแสง กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว ในงาน “OTOP นวัตวิถี บ้านละทาย” ในตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านละทาย โดยนำเสนอวิถีชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาชาวบ้านละทาย ภายในงานมีการแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งได้ทำการจัดแสดงในรูปแบบของชุมชน OTOP นวัตวิถีบ้านละทาย โดยการนำนวัตกรรมและวิถีชีวิตชุมชนมาผนวกกันตามคอนเซ็ปต์งาน และยังมีฐานการเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจได้เดินชมและเรียนรู้ถึงวิธีทำงาน OTOP ของบ้านละทายอีกด้วย สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ Facebook : เที่ยวกันทรารมย์