ศศป

SACICT Craft Trend Show 2019

SACICT Craft Trend Show 2019

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ตอกย้ำผู้นำ เทรนด์งานศิลปหัตถกรรมไทย เดินหน้าผลักดันผลิตภัณฑ์หัตถศิงป์ไทย ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก เตรียมพร้อมจัดงาน “SACICT Craft Trend Show 2019” รวบรวมผู้ประกอบการและสินค้าหัตถกรรมที่สอดรับกับทิศทางงานหัตถกรรมในเมืองไทยไว้ในที่เดียว ในระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ คุณอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า “งาน SACICT Craft Trend Show 2019 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวมรวมและจัดแสดงผลงานที่ได้จากการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านงานศิลปหัตถกรรม จากหลายโครงการที่SACICT ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การต่อยอดองค์ความรู้จากแนวความคิดของ SACICT Craft Trend ซึ่ง SACICT นับเป็นองค์กรแรกที่ได้ทำการวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทิศทางด้านการออกแบบงานศิลปหัตถกรรมของไทย เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มผู้ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนารูปแบบงานศิลปหัตถกรรมไทย และสามารถนำความรู้จาก SACICT Craft Trend มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ […]