ศศิธร กู้พัฒนากุล

ซัมซุง จับมือ สพฐ. และ กทม. เปิดตัว นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’

ซัมซุง จับมือ สพฐ. และ กทม.  เปิดตัว นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรุงเทพมหานคร เปิดตัว Samsung Career Discovery นวัตกรรมเพื่อการ “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ” ผ่าน Web Application พร้อมจัดเวทีเสวนา “วัยรุ่น ช่วงเวลาทองของการค้นพบตัวเอง ค้นหาอนาคต” โดยมี คุณศศิธร กู้พัฒนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (กลาง), ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ซ้าย) และคุณสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. (ขวา) ให้เกียรติเปิดงาน ซึ่งนอกจากการเสวนาจากบุคคลชั้นนำด้านการศึกษาและอาชีพที่น่าสนใจแล้ว ยังมีการจัดเวิปร์คชอปให้ครูโรงเรียนในสังกัดสพฐ.และกทม. เพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมดังกล่าว ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม โรงแรม เรเนซองส์ […]