ศศินทร์ เอสซีจี การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ศศินทร์ ร่วมกับ เอสซีจี จัดพิธีเปิดการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ศศินทร์ ร่วมกับ เอสซีจี จัดพิธีเปิดการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 การแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวในเอเชีย ซึ่งเปิดฉากการแข่งขันขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันแรก โดยร่วมกับ SCG Entrepreneurship Forum และ การนำเสนอแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ Kasikornbank 60-Second Pitch & Startup Showcase โดยมี ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ R&D Director and Emerging Business Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี พร้อมด้วย พิรชัย เบญจรงคกุล คงพันธุ์ ปราโมช ณ อยุธยา ธนพงษ์ ณ ระนอง […]