ศักยภาพ

สุดยอดหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร GeniusX Future Strategy ก้าวข้ามขีดจำกัดสมอง ปลดล็อกศักยภาพที่เหล่าผู้นำ ห้ามพลาด!

สุดยอดหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร GeniusX Future Strategy ก้าวข้ามขีดจำกัดสมอง ปลดล็อกศักยภาพที่เหล่าผู้นำ ห้ามพลาด!

GeniusX Future Strategy กลับมาอีกครั้ง! กับสุดยอดหลักสูตรแห่งปี ที่จะทำให้คุณเป็นได้มากกว่าสุดยอดผู้บริหาร . เพราะนี่คือหลักสูตรที่ทำให้คุณ ก้าวข้ามขีดจำกัดสมอง ปลดล็อกศักยภาพที่เหล่าผู้นำ ห้ามพลาด! . จัดเต็ม 14 สัปดาห์ กับการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าวิทยากรชั้นนำระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่จะมาร่วมท้าคุณ! “ปลดปล่อยความเป็นอัจฉริยะ สู่ทักษะแห่งอนาคต” . มาเรียนรู้ความ Genius เต็มอิ่ม 14 สัปดาห์กับ 14 วิทยากรระดับประเทศ . #X1 GeniusX Brain อ.ดำรงค์ พิณคุณ #X2 GeniusX Game Changer คุณท็อป จิรายุส #X3 GeniusX Entrepreneur คุณพอล ภัทรพล #X4 GeniusX Network คุณโศรดา ศรประสิทธิ์ #X5 GeniusX Information คุณเคน นครินทร์ #X6 GeniusX […]

กสร.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ตอบโจทย์ผู้รับบริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

กสร.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ตอบโจทย์ผู้รับบริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ตอบโจทย์การให้บริการระบบการรับ-จ่ายเงินกู้แก่สหกรณ์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ  เป็นอีกมาตรการหนึ่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง ผ่านรูปแบบของการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายด้านเศรษฐกิจ ที่จะช่วยสร้างวินัยในการใช้จ่ายและการออมให้กับลูกจ้างและพนักงาน ในขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างเมื่อมีความจำเป็น หรือเดือดร้อนทางการเงิน ทั้งนี้ กสร.มีกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ซึ่งขณะนี้มีวงเงินจำนวน 390 ล้านบาท พร้อมให้บริการแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเงินกู้และระบบการรับ-จ่ายเงินกองทุนดังกล่าว จึงพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสวัสดิการแรงงานและเจ้าหน้าที่การเงินในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจในรูปแบบของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ เป็นสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของลูกจ้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ลดการขาดงาน ลางาน และเปลี่ยนงานบ่อย ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลในการทำงาน เป็นการช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างช่วยลดปัญหา และข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่สนใจจัดตั้งสหกรณ์ ออมทรัพย์ และหากมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการดำเนินงานก็สามารถใช้บริการเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 6774 หรือ 0 2246 0383 หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ