ศาชล เถาว์ศิริ

เจาะใจ…อาสาสมัครรักษ์เจ้าพระยา ศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา

เจาะใจ…อาสาสมัครรักษ์เจ้าพระยา ศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา

ปิดเทอมภาคฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่วัยโจ๋ต่างรอคอยสำหรับความสนุกสนาน การท่องเที่ยวเดินทาง พักผ่อน บ้างทำงานอดิเรก ฝึกเล่นกีฬาที่ชื่นชอบ บ้างก็กลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาเดิม แต่สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ 10 กว่าคน เขาเลือกมาเป็นอาสาสมัครรักษ์เจ้าพระยา ของศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา ซึ่งตั้งอยู่ใต้สะพานพระราม 8 ในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) โดยทำหน้าที่จิตอาสาช่วยพี่ๆในกิจกรรมเรวบรวมข้อมูลและผยแพร่การเรียนรู้เกี่ยวกับแม่น้ำในการพัฒนาชุมชนสองฝั่งเจ้าพระยา หนุ่มสาวรุ่นใหม่เหล่านี้ได้สัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้การฟื้นฟูแม่น้ำ สืบสานมรดกวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน มาคุยกับสามหนุ่มสาววัยสดใสและเปี่ยมจิตอาสาเพื่อแม่น้ำที่เราทุกคนรัก นัฐวุฒิ หนูพุ่ม หรือ กอล์ฟ หนุ่มน้อยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ช่วงปิดเทอมปีนี้สนุกและได้ความรู้ ผมมาเป็นอาสาสมัครรักษ์เจ้าพระยาเพราะเคยได้ฟังแนวคิดการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิทัศน์แม่น้ำของอาจารย์รณฤทธิ์ ธนโกเศศ จึงอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยชุมชนอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีชุมชนรวม 33 ชุมชน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ติดตามพี่ๆสถาปนิก นักประวัติศาสตร์ชุมชน ลงพื้นที่ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ผมได้เรียนรู้การสำรวจและการเก็บข้อมูลการทำโบราณคดีชุมชนของทีมพี่ๆร่วมกับคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบนิเวศน์อย่างแถวนี้เคยมีป่าต้นลำพู มีประวัติศาสตร์ มรดกชุมชนที่น่าสนใจ ความเชื่อ ศูนย์รวมกิจกรรม ชาติพันธ์ แม้แต่โทนสีของชุมชน ลักษณะต่างๆ ที่พบเจอในชุมชน หลายอย่างเราไม่สามารถสังเกตเอาเองได้ จึงสืบค้นจากเป็นคำบอกเล่า ภาพถ่าย […]