ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับ กลุ่มทรู เปิดโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับ กลุ่มทรู เปิดโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับ กลุ่มทรู เปิดโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับ กลุ่มทรู เปิดโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (CIPIT Court Young Ambassador Award) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นายปรัชญา โกไศยกานนท์ (ที่4 จากซ้าย) อธิบดีผู้พิพากษา พร้อมด้วย ชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม (ขวาสุด) ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาด เป็นตัวแทน ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (CIPIT Court Young Ambassador Award) ซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 11 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในสาขานิติศาสตร์ ได้นำเอาวิชาความรู้ด้านกฎหมายที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ และฝึกฝนการใช้ภาษากฎหมายทั้งไทยและอังกฤษ เพื่อแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลจำลอง ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลประทานจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยทีมชนะเลิศการแข่งขันภาษาอังกฤษจะเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในขณะที่ทีมชนะเลิศการแข่งขันภาษาไทย จะเดินทางไปทัศนศึกษา ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เพื่อศึกษาดูงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ […]