ศาลาดุสิดาลัย

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (PECF) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานโครงการ 2560 ดวงตาทั่วหล้ามองเห็น

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (PECF) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานโครงการ 2560 ดวงตาทั่วหล้ามองเห็น

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน นำคณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานโครงการ 2560 ดวงตาทั่วหล้ามองเห็น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา