ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลพิพากษาให้วัดกัลยาณมิตรสร้างเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม(ราชสกุลประวิตร) ตามแบบเดิมเพื่อทดแทนองค์เดิมที่ถูกเจ้าอาวาสฯทุบทำลายไป

ศาลพิพากษาให้วัดกัลยาณมิตรสร้างเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม(ราชสกุลประวิตร) ตามแบบเดิมเพื่อทดแทนองค์เดิมที่ถูกเจ้าอาวาสฯทุบทำลายไป

ศาลแพ่งธนบุรี พิพากษาให้วัดกัลยาณมิตรฯรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสร้างเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม(ราชสกุลประวิตร)ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ ตามแบบเดิมเพื่อทดแทนองค์เดิมที่ถูกทุบทำลายไปโดยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรฯ เมื่อปี 2551 คดีศาลแพ่งธนบุรี พ.1319/2561 ระหว่าง มรว.สุชาติจันทร์ ประวิตร กับพวก โจทก์ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กับพวก จำเลย ศาลพิพากษาให้ จำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเฉพาะบริเวณที่ปลูกทับเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม และให้สร้างเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม ทดแทนองค์เดิมตามแบบและตำแหน่งเดิมที่ถูกทำลายลง ด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลย หากไม่ปฏิบัติตามให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการโดยค่าใช้จ่ายให้จำเลยเป็นผู้ชำระไม่เกิน 1,177,019 บาท กับให้จำเลยใช้คำฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท