ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

“ส่องความยุติธรรมยุค High Tech…จากโลกสู่ไทย” ในงาน “เวทีสาธารณะระดับนานาชาติ” หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรม” โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบัน IGLP แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.15 น. (และ 13.30 – 16.30) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน ร่วมหาคำตอบ “ส่องความยุติธรรมยุค High Tech…จากโลกสู่ไทย” ในงาน “เวทีสาธารณะระดับนานาชาติ” หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรม” โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบัน IGLP แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในวันที่โลกเทคโนโลยีเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว หลักนิติธรรมในหลายประเทศในเอเชียและของไทยดูจะพัฒนาไปไม่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกในหลายๆ ด้าน ความเหลื่อมล้ำมีช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆ คนจำนวนไม่น้อยเริ่มตั้งข้อสงสัยในกระบวนการยุติธรรม บ้างก็ว่ากฎหมายล้าสมัย ไม่เท่าทันยุค บ้างก็ว่ากฎหมายไม่โปร่งใส บ้างก็ว่าความยุติธรรมกำลังชำรุด และบางคนก็ถึงขั้นกล่าวว่า ความยุติธรรมไม่มีอยู่จริง สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมหาคำตอบ และสำรวจความก้าวหน้าและอนาคตของความยุติธรรมในระดับสากล ในเวทีสาธารณะระดับนานาชาติที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรม” ซึ่งทาง TIJ จัดขึ้นร่วมกับสถาบัน Institute for Global Law and Policy – […]