ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

มธ.คว้า 3 รางวัลใหญ่ ‘นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ’

มธ.คว้า 3 รางวัลใหญ่ ‘นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ’

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2562 ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา สาขาเศรษฐศาสตร์ (ซ้ายสุด) ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ สาขาสังคมวิทยา (ที่ 2 จากซ้าย) และ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล สาขานิติศาสตร์ (ที่ 4 จากซ้าย) โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562” โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ […]