ศิริชัย

บิ๊กบี้เศร้า เหตุนศ. ลูกจ้างซีพีเอฟเสียชีวิตในบ่อน้ำเสีย สั่งดูแลและช่วยเหลือเต็มที่

บิ๊กบี้เศร้า เหตุนศ. ลูกจ้างซีพีเอฟเสียชีวิตในบ่อน้ำเสีย สั่งดูแลและช่วยเหลือเต็มที่

รมว.แรงงานเศร้า เหตุนักศึกษาและลูกจ้างเสียชีวิต 5 รายในบ่อน้ำเสียบริษัท ซีพีเอฟ สั่งกสร. สปส.ดูแลและช่วยเหลือเต็มที่ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและลูกจ้างบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด เสียชีวิตในบ่อน้ำเสีย รวม 5 รายเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมานั้น ตนเองรู้สึกเศร้าใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต และได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ โดยลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริง ดูแลสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ลูกจ้างต้องได้รับและประสานความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ลูกจ้างและนักศึกษาด้วย พร้อมทั้งดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 รวมทั้งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 รมว. แรงงานกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมดูแลเรื่องสิทธิที่ลูกจ้างต้องได้รับความคุ้มครองจากประกันสังคม จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ลูกจ้างทั้ง 4 ราย มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับเงินชราภาพจากกองทุนประกันสังคมอีกด้วย ซึ่งจะประสานกับทายาทต่อไป ทั้งนี้จะเร่งให้ทั้งสองหน่วยงานดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุอีกด้วย

คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านคืบ เตรียมออกกฎกระทรวง “ลักษณะงานอันตรายต่อหญิงมีครรภ์ เด็กต่ำกว่า 15 ปี”

คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านคืบ เตรียมออกกฎกระทรวง “ลักษณะงานอันตรายต่อหญิงมีครรภ์ เด็กต่ำกว่า 15 ปี”

กระทรวงแรงงาน เผย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านคืบหน้า เตรียมออกกฎกระทรวงห้ามผู้ว่าจ้างให้หญิง มีครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย มุ่งขยายการคุ้มครองอย่างเท่าเทียม ครอบคลุมและทั่วถึง นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และกำกับดูแลให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมาได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้คุ้มครองแรงงานได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านด้วย โดยออกกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตราย ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี พ.ศ. 2560 มีสาระสำคัญคือ ห้ามผู้ใดให้หญิงมีครรภ์ทำงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย เช่น งานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่อาจเกิดอันตรายจากความสั่นสะเทือน ห้ามให้เด็กทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษ งานเกี่ยวกับแสงจ้า เสียงดัง ความร้อนจัด ความเย็นจัด และห้ามให้หญิงมีครรภ์และเด็กทำงานที่มีลักษณะงานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม […]