ศิริพร เดชสิงห์

แม็คโคร ตอกย้ำความเป็นผู้นำเจ้าแรก รักษามาตรฐานการแสดงปริมาณบรรจุสินค้าหีบห่อ พร้อมสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการ

แม็คโคร ตอกย้ำความเป็นผู้นำเจ้าแรก รักษามาตรฐานการแสดงปริมาณบรรจุสินค้าหีบห่อ พร้อมสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด พร้อมด้วยพันธมิตรคู่ค้า รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรเอกชนรายแรกที่ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้ารักษามาตรฐานในการแสดงปริมาณบรรจุสินค้าหีบห่อที่ถูกต้อง และแม่นยำ ภายใต้ “เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ” จากสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ปัจจุบันมีสินค้าตรา ARO และ Savepak ของแม็คโครมากกว่า 106 รายการที่ได้รับการรับรอง ซึ่งคาดว่าภายในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 300 รายการ เพื่อให้ลูกค้าสมาชิกมั่นใจเมื่อมาซื้อสินค้าที่แม็คโครว่าได้รับปริมาณที่ถูกต้องตามระบุบนบรรจุภัณฑ์เสมอ โดยได้รับเกียรติจาก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้