ศิริราชผุดศูนย์ความเป็นเลิศ

ศิริราชผุดศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอย่างครบวงจร

ศิริราชผุดศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการอย่างครบวงจร

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้พิการให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด.. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ (Center of Excellence for Prosthetics and Orthotics) หรือ CEPO ภายใต้ความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ ดำเนินการพัฒนาคลินิกเพื่อให้บริการด้านกายอุปกรณ์แบบครบวงจร ทั้งอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม รองเท้า แผ่นรองเท้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล และอุปกรณ์เสริม อื่น ๆ อาทิ อุปกรณ์ประคองขาสำหรับผู้ป่วยโรคโปลิโอ ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ โดยเริ่มดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อตัดอวัยวะจากรอยโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน มะเร็ง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์จะช่วยวางแผนการใส่ขาหรือแขนเทียมหลังการผ่าตัดได้เร็วขึ้น รวมทั้งการเลือกวัสดุอุปกรณ์การผลิตเฉพาะบุคคล โดยพิจารณาจากวิถีชีวิต ลักษณะร่างกายของผู้ป่วย และงบประมาณของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับกายอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในราคาที่คุ้มค่า สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะทำให้คนทุกคนได้มีโอกาสมีชีวิตที่มีความสุขโดยเท่าเทียมกัน นอกจากการให้บริการขาเทียม แขนเทียม รองเท้าและแผ่นรองเท้าชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล และอุปกรณ์เสริมแก่ผู้พิการทุพพลภาพอย่างครบวงจร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ ยังได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการอุปกรณ์เสริมแก่ผู้พิการ ด้วยวัสดุที่ดีที่สุด มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงทนทาน เช่น การนำคาร์บอนไฟเบอร์มาผลิตอุปกรณ์ประคองขาสำหรับผู้ป่วยโรคโปลิโอ ปัจจุบัน ศิริราชเป็นผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผลิตอุปกรณ์ประคองขาเฉพาะรายบุคคล อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ที่ให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีกำลังทรัพย์ ให้ได้รับวัสดุที่มีราคาถูกลงและลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น เท้าเทียมคาร์บอนไฟเบอร์ชนิดมีแรงส่ง […]