ศิริราช ประกาศรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

“ศิริราช” ประกาศรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ดร.ผู้พัฒนายารักษาอาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง และแพทย์ผู้วิจัยเพื่อควบคุมและกำจัดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคริดสีดวงตาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติประจำปี 2562

“ศิริราช” ประกาศรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ดร.ผู้พัฒนายารักษาอาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง และแพทย์ผู้วิจัยเพื่อควบคุมและกำจัดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคริดสีดวงตาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติประจำปี 2562

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ราล์ฟ เอฟ ดับเบิ้ลยู บาร์เทนชลากเกอร์ จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และศาสตราจารย์นายแพทย์เดวิด เมบี จากสหราชอาณาจักร ศาสตราจารย์ ดร. ราล์ฟ เอฟ ดับเบิ้ลยู บาร์เทนชลากเกอร์ จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้พัฒนายารักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังให้หายได้ถึงร้อยละ 95 ช่วยให้ผู้ป่วย กว่า 70 ล้านคนทั่วโลก รอดพ้นจากการเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับ ​ศาสตราจารย์นายแพทย์เดวิด เมบี จากสหราชอาณาจักร เป็นผู้ศึกษาวิจัยเพื่อควบคุมและกำจัดเชื้อโรคอันเป็นสาเหตุของโรคริดสีดวงตา ช่วยให้ในแต่ละปีมีประชากร 1.9 ล้านคนทั่วโลก รอดพ้นจากความพิการทางสายตาอันเนื่องมาจากโรคนี้ จนนำไปสู่นโยบายขององค์การอนามัยโลก ที่จะกำจัดโรคริดสีดวงตาให้หมดไปภายในปี 2568 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลระดับนานาชาติ ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ แห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ”องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” ​รางวัลนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรที่มีผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอันโดดเด่นเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ […]