ศิลปกรรม

ศิลปกรรมฯ DPU จับมือ 3 สถาบันจัดงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติ The Age of Art and Cultural Diversity

ศิลปกรรมฯ DPU จับมือ 3 สถาบันจัดงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติ  The Age of Art and Cultural Diversity

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมมือ 3 สถาบัน ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี และคณะศิลปะวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญชวนร่วมงานนิทรรศการ The1St International Arts and Designs Collaborative Exhibition 2019 ในธีมงานที่มีชื่อว่า The Age of Art and Cultural Diversity ภายในงานพบกับผลงานศิลปะ งานแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี และการออกแบบ กว่าร้อยชิ้นจากศิลปินและนักออกแบบร่วมร้อยท่าน จากหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ศิลปิน และนักออกแบบจากจีน สหรัฐอเมริกา เกาหลี อินเดีย ไต้หวัน เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย และไทย International Art Exhibition จัดขึ้นระหว่าง วันที่ […]

DPU เจ๋ง!! กวาด3รางวัลชนะเลิศ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ยาขมเม็ดตราใบห่อ

DPU เจ๋ง!! กวาด3รางวัลชนะเลิศ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ยาขมเม็ดตราใบห่อ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับบริษัทห้างขายยาตราใบห่อ จัดประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ยาขมเม็ดตราใบห่อ ภายใต้คอนเซ็ปท์ ห้างขายยาตราใบห่อสมุนไพรกลางใจบ้าน โดยมีจำนวนชิ้นงานส่งเข้าร่วมประกวดกว่าร้อยชิ้นงาน จากสิบกว่าสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผลการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์รอบ 20 คนสุดท้าย ของห้างขายยาตราใบห่อ ผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 15,000 บาท ได้แก่ น.ส. อุษณีย์ โพธี ต่อด้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ นายณัฐพงษ์ แก้วเก็บ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท คือ นายวชิรายุทธ สียับ โดยทั้งหมดมาจากหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่วนอีกหนึ่งรางวัลคือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ตกเป็นของ นายสุชาติ สง่างาม จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานอย่างสร้างสรรค์ใช้งานได้จริง รวมถึงสามารถนำมาพัฒนาออกสู่ตลาดในอนาคต […]