ศิลปกรรมกรุงไทย 4

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการประกวด “ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4” ศิลปินทั่วประเทศร่วมส่งผลงานถึง 309 ชิ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการประกวด “ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4” ศิลปินทั่วประเทศร่วมส่งผลงานถึง 309 ชิ้น ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีแห่งเกียรติยศของวงการศิลปะในเมืองไทย หลังเปิดโอกาสให้ศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ เข้าประกวดในโครงการ “ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4” ภายใต้แนวคิด “กรุงไทย” แผ่นดินที่รุ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี คุณธรรม จริยธรรม อันนำพาเศรษฐกิจเฟื่องฟูด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 2.7 ล้านบาท โดยปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 309 ชิ้น แบ่งเป็น ภาคกลาง 206 ชิ้น ภาคเหนือ 33 ชิ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 ชิ้น และภาคใต้ 49 ชิ้น ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้ทำการประกาศรายชื่อและผลงาน ของศิลปินผู้เข้ารอบในแต่ละภาคเป็นที่เรียบร้อย ดังนี้ ภาคกลาง: ผลงานที่เข้ารอบจำนวน […]

Krungthai call for artists for the 4th Krungthai Art Awards Competing for Princess Sirindhorn’s trophy

Krungthai call for artists for the 4th Krungthai Art Awards Competing for Princess Sirindhorn’s trophy

Press Release Krungthai call for artists for the 4th Krungthai Art Awards Competing for Princess Sirindhorn’s trophy and cash prizes worth Bt2.7 million A great venue allowing Thai and foreign artists to showcase their creative paintings, printing and sculpture, the 4th Krungthai Art Awards is now open for artists nationwide to submit their works. Organizer […]

กรุงไทยชวนศิลปินทั่วประเทศร่วมประกวด “ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4”

กรุงไทยชวนศิลปินทั่วประเทศร่วมประกวด “ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4”

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรุงไทยชวนศิลปินทั่วประเทศร่วมประกวด “ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พร้อมเงินรางวัลรวม 2.7 ล้านบาท ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้แสดงฝีมือ สร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านจิตรกรรม ภาพพิมพ์และประติมากรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ ธนาคาร กรุงไทย เชิญชวนศิลปินทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในงาน “ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4” ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม นำมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ ในแบบฉบับของตัวเองเพื่อสื่อถึง “กรุงไทย” แผ่นดินที่รุ่มรวยด้วยศิลปกรรมอันทรงคุณค่าพร้อมนำ เสนอแง่งามของสังคมอุดมคุณธรรม ยึดมั่นความดีงาม นำพาเศรษฐกิจให้ฟูเฟื่องเรื่องความคิด สร้างสรรค์ เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน และชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 2.7 ล้านบาท การประกวดในปีนี้ บุคคลทั่วไปในฐานะศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน สามารถนำเสนอผลงาน ได้อย่างอิสระทั้งแนวคิด รูปแบบและเทคนิควิธีในการนำเสนอเฉพาะตัวแบบศิลปะร่วมสมัย กำหนดการเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ตามสถานที่ต่าง ๆ […]