ศิลปะการแสดง

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6 สิงหาคม – ธันวาคม 2560 ห้องสตูดิโอ (ชั้น 4) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่  6 สิงหาคม – ธันวาคม 2560 ห้องสตูดิโอ (ชั้น 4) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่วมกันจัดงานเทศกาลศิลปะการแสดง ครั้งที่ 6 หรือ P.A.F. #5: Performative Art Festival # 6 ระหว่างเดือนสิงหาคม- ธันวาคม 2560 ที่ห้องสตูดิโอ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยในปี 2560 นี้เข้าสู่ปีที่ 6 ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตรอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้การแสดงจะมีความหลากหลายจากศิลปินชาวไทยและต่างชาติ ในการแสดงหลากหลายรูปแบบ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น Documentary Theatre & Devised Performance รวมถึงการแสดงละครเวทีแนว Documentary Theatre ผสมผสานกับแนว Devised Performance และยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศิลปิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้นอีกด้วย ทั้งนี้เทศกาลฯ จะประกอบไปด้วย 7 การแสดง ได้แก่ 1. รักเตลิด วันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 […]