ศิลปินดารา หัวใจรักษ์โลก

ศิลปินดารา หัวใจรักษ์โลก ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ กับ The Style by TOYOTA INSPIRALLY Green Thinking

ศิลปินดารา หัวใจรักษ์โลก ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ กับ The Style by TOYOTA INSPIRALLY Green Thinking

ในทุกๆ ปี วันที่ 22 เมษายน ถือเป็นวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญในการรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญและตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดเช่นเดียวกัน โดยจะเห็นได้จากThe Style by TOYOTA เป็นอาคารรักษ์โลกระดับ Platinum ภายใต้เกณฑ์การประเมิน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) จากประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ ณ สยามสแควร์วันจุดนัดพบใจกลางกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของคนรุ่นใหม่ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่นำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัย อาคารแห่งนี้สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดของ โตโยต้า ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เป็นอาคารเขียว (Green Building) ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ล่าสุดกับกิจกรรม “The Style by TOYOTA INSPIRALLY Green Thinking” รวมพลคนรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ The Style by […]