ศิลป์สร้างสื่อ

โครงการ “ศิลป์ สร้าง สื่อ สัญจร” ครั้งที่ ๓ (จังหวัดมหาสารคาม)

โครงการ “ศิลป์ สร้าง สื่อ สัญจร” ครั้งที่ ๓ (จังหวัดมหาสารคาม)

โครงการ “ศิลป์ สร้าง สื่อ สัญจร” ครั้งที่ ๓ (จังหวัดมหาสารคาม) อาจารย์ อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ อธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และนายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู