ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร

เปิดตัว 3 ศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่น(Alumni Awards 2017) ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม

เปิดตัว 3 ศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่น(Alumni Awards 2017) ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม

เปิดตัว 3 ศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่น(Alumni Awards 2017) ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม 14 มกราคม 2560กรุงเทพฯ–บริติชเคานซิลประเทศไทยประกาศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก 3 สาขาผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยสำหรับ Alumni Awards คือ รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรที่จบการศึกษาไม่เกิน 15 ปี ที่ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนในสหราชอาณาจักรสร้างประโยชน์แก่ผู้คน สังคมและประเทศชาติ พร้อมกันนี้ ยังเป็นการแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองความสำเร็จของศิษย์เก่า และยังเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันยาวนานทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรรวมถึงเน้นย้ำถึงพันธกิจของบริติชเคานซิลในการสนับสนุนศิษย์เก่าในฐานะผู้นำในอนาคต โดยประเทศไทยได้คัดเลือกผู้ชิงชนะเลิศจาก 10 ท่านที่ประสบความสำเร็จจากทั้ง 3 สาขาคือ สาขาผู้ประสบความสำเร็จด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Professional achievement), สาขาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial award) และสาขาผู้สร้างประโยชน์แก่สังคม (Social Impact) มร. ไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า“รางวัลศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่นมีความสำคัญต่อสหราชอาณาจักรและคนรุ่นใหม่อย่างมาก เพราะรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้, ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการเรียนในอังกฤษมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ นอกจากนี้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในรูปแบบสมัยใหม่ โดยมีศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่นเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่อยากไปศึกษาต่ออังกฤษและกลับมาสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศไทย” มร. แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า “บริติช เคานซิล มีความยินดีที่มีโอกาสจัดงานรางวัลศิษย์เก่าอังกฤษดีเด่น […]