ศึกษาต่อ

ม.รามฯ สงขลา เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต

ม.รามฯ สงขลา เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3) ————————————- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต – สาขาวิชาการจัดการ บธ.บ. (การจัดการ) ระยะเวลาเรียน – สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ได้แก่ ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า เรียน 2 ปี – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า เรียน 3 ปี สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ระบบการศึกษา – ใช้ระบบการศึกษาแบบ Block Course System คือ การจัดให้ผู้เรียนครั้งละ 2 กระบวนวิชา เมื่อเรียนจนจบ 2 กระบวนวิชา ก็จะมีการสอบวัดผล และจึงเรียน 2 กระบวนวิชาถัดไป […]