ศุนย์บำรุงรักษารถยนต์

พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประธานกรรมการบริหารบริษัทฟอร์ซเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ของกรมการขนส่งทางบก โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมานี้ ทั้งนี้ยังได้จัดบูธกิจกรรมภายใต้โครงการ ”สงกรานต์นี้ รถพร้อมใช้ เช็คให้พรี” จากศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ออโต้ควิกส์ ให้บริการตรวจสภาพรถโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มากกว่า 50 รายการ จากช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้รถพร้อมใช้งาน สร้างความปลอดภัยทั้งคนและรถ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2560 ได้ที่ศูนย์บริการออโต้ควิกส์ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่สาขาวิภาวดี-รังสิต สาขาแยกวัดเสด็จ สาขาบางบัวทอง เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของรถทุกประเภท ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บ-ผู้เสียชีวิต และการสูญเสียทรัพย์สิน

งานแถลงข่าวเปิดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์”

งานแถลงข่าวเปิดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์”

ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร(คนที่ 2 นับจากขวา) ประธานกรรมการบริหาร และคุณอิศระ วัชโรทยางกูร (คนที่ 1 นับจากขวา) รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ฟอร์ซเวย์ ประเทศไทย จำกัด (ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ AutoQuiks) เข้าร่วมในงานแถลงข่าวเปิดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์” เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมานี้ โดยมีคุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในงานแถลงข่าว กรมขนส่งทางบกร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 20 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ พร้อมตรวจสอบสภาพความปลอดภัยและความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน และตรวจสอบพนักงานขับรถทุกคน ตามรายการ Checklist ของกรมการขนส่งทางบก ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถที่กำหนด 212 จุดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560