ศูนย์น้ำใจไมตรี

โอซีซี ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ และ ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมพนักงาน บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน) ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมีจรีวรรณ มณีเลิศ วิทยากรจาก ศูนย์น้ำใจไมตรี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาช่วยฝึกสอน ณ. ห้องประชุม 101 อาคารโอซีซี เมื่อเร็วๆนี้