ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี

รพ.ยันฮี สนองตอบผู้สูงอายุ เปิด “ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี”

รพ.ยันฮี สนองตอบผู้สูงอายุ เปิด “ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี”

นพ.สุพจน์ และทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมเปิด “ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี” เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ณ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี ถ.จรัญสนิทวงศ์ โดยมีพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์คอยดูแลตลอด 24 ชม. ดังสโลแกน “สบายใจ สบายกาย และปลอดภัย…เมื่ออยู่ใกล้หมอ” ………………………………………………… สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี สายด่วน 1723 หรือ โทร 0 2879 0300 E-mail: info@yanhee.co.th