ศูนย์เรียนรู้ “รักษ์ดิน ถิ่นพลังงานยั่งยืน”

พลังงาน จ.นครนายก เดินหน้าส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศูนย์เรียนรู้ นำพลังงานทดแทน และสมุนไพรในพื้นที่ สร้างอาชีพ – สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นสถานที่ศึกษาด้านพลังงาน

พลังงาน จ.นครนายก เดินหน้าส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศูนย์เรียนรู้ นำพลังงานทดแทน และสมุนไพรในพื้นที่ สร้างอาชีพ – สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นสถานที่ศึกษาด้านพลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก กระทรวงพลังงาน เปิดศูนย์เรียนรู้ “รักษ์ดิน ถิ่นพลังงานยั่งยืน” ชี้ได้ต่อยอดการใช้พลังงานทดแทน มาสู่การสร้างอาชีพให้ชุมชน แปรรูป “ใบหมี่” สมุนไพรหลักในพื้นที่ มาเป็นแชมพู ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน สร้างรายได้ที่ยั่งยืน และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานให้กับชุมชน จังหวัดนครนายก – วันนี้ (4 สิงหาคม 2560) นายอำนวย คงกระพันธ์ พลังงานจังหวัดนครนายก กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้นำสื่อมวลชนเพื่อเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ “รักษ์ดิน ถิ่นพลังงานยั่งยืน” ซึ่งเป็นลักษณะวิสาหกิจชุมชน บ้านวังไทร ม.6 ต.เขาพระ จ.นครนายก โดยมีแนวคิดเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิต “ทำจริง อยู่จริง ใช้จริง” เกิดจากการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ชุมชนจะลดค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก ได้ร่วมขยายผลเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน จากจุดเริ่มต้นที่ศูนย์ฯ มีเตาเผาถ่าน 200 ลิตร โดยปัจจุบันภายในศูนย์ฯ ได้ใช้ระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า ขนาด 2,850 […]