ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์

เครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน (Suandok Breast Cancer Network) เดินหน้าโครงการSPARC MBC Challenge ปี 4

เครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน (Suandok Breast Cancer Network) เดินหน้าโครงการSPARC MBC Challenge ปี 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ เครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน (Suandok Breast Cancer Network) เดินหน้าโครงการSPARC MBC Challenge ปี 4 ระดมทีมลงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย พร้อมยกระดับมาตรฐานการรักษา และการเข้าถึงการบำบัดรักษาที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยไทย ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ ประธานเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน หรือ Suandok Breast Cancer Networkเปิดเผยว่า “ปัจจุบันเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน (Suandok Breast Cancer Network) ได้ดำเนินโครงการ Seeding Progress and Resources for the Cancer Community: Metastatic Breast Cancer Challenge (SPARC MBC Challenge) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายหลักในการมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักให้กับประชาชน ชุมชนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย รวมทั้งกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ […]