ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Get Together Warm Win Wow! ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Get Together Warm Win Wow! ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Get Together Warm Win Wow! ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Get Together Warm Win Wow! พร้อมปาฐกถาพิเศษ จัดโดย มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานจัดพิธีมอบรางวัล และ สัมภาษณ์ศิษย์เก่าดีเด่น รวมทั้งการแสดงต่างๆมากมาย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้